OVER ONS

Wat maakt ons uniek?

Onze Missie

Wij zijn een multidisciplinair team van professionals en rolmodellen, die uit kennis en ervaring hebben opgemerkt dat er een grote groep kinderen/jongeren is, die moeite heeft met de juiste aansluiting vinden in de samenleving.

Wij zetten onze jarenlang opgedane kennis en ervaring in ten behoeve van (kwetsbare) kinderen/jongeren tot en met 27 jaar uit Rotterdam en omstreken. We begeleiden de jongeren richting zelfredzaamheid en in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een essentieel onderdeel van onze begeleiding is het opbouwen van een vertrouwensband en die vervolgens niet te schaden. Wij binden ons aan de doelgroep waarbij de hulpvraag centraal staat, waardoor maatwerk geboden wordt.

Onze Visie

Door de kinderen/jongeren op een positieve manier te benaderen en in hun kracht te zetten, laten wij de kinderen/jongeren zien hoe zij hun kansen en talenten kunnen benutten. Er is naast individuele begeleiding en zorg ook aandacht voor talentontwikkeling zodat zij vaardigheden ontwikkelen, talenten ontdekken en verzilveren die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving.

Onze Doelen

Onze Doelen Tag Cloud

Neem vrijblijvend

contact met ons op